KOORDYNATOR PROJEKTU

dr hab. Magdalena Szczech, prof. IO − tel.: 46 8346751, 723555022
mgr Katarzyna Hołownicka − tel.: 46 8345347

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice