Aktualności

W dniach 16 – 17 stycznia 2023 r. odbędzie się pierwsze stacjonarne spotkanie Partnerów międzynarodowego projektu BioHortiTech („Improved bio-inocula and living mulching technologies for integrated management of horticultural crops”), którego koordynatorem jest Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach.

W spotkaniu będą uczestniczyli goście z Wielkiej Brytanii (NIAB EMR), Hiszpanii (EURECAT) oraz Francji (GRAB), a także pracownicy Instytutu zaangażowani w realizację projektu i zaproszeni goście.

Podczas spotkania będą prezentowane i dyskutowane wyniki dotychczas przeprowadzonych badań. Będą również omawiane plany dalszych prac w projekcie. Zagraniczni goście będą mieli możliwość zwiedzania najnowszych inwestycji IO-PIB: Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych oraz Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej. Odwiedzą także zaprzyjaźnione laboratoria Instytutu.